Uitslag loting : #1 bouwgroep Hellasduin

27-02-2017 heeft de loting voor de bouwgroepkavel Halo-Laan van Poot plaatsgevonden. Alle inschrijvingen zijn doorgestuurd naar Heemskerk & Feijen Notarissen te Den Haag. De notaris heeft uit alle inschrijvingen een volgorde geloot. Dit heeft geresulteerd in de volgende uitkomst. De uitkomst van de loting is definitief, er is geen mogelijkheid voor het maken van bezwaar.…