Groen licht voor Hellasduin

Eerste paal voorzien in nazomer 2018. De Vereniging Kopen Hellasduin heeft van de gemeente toestemming gekregen tot de bouw en het beheer van een appartementen complex op het huidige HALO-terrein. De aspirantbewoners zullen binnenkort samen met een architectenbureau een bouwontwerp maken. Het gaat hier immers om een zogeheten CP)project: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De HALO zal…

Voortgangsrapportage

CPO-project Hellasduin Na de loting in februari jl. van de Kopersvereniging Hellasduin voor het bouwen van een appartementencomplex op het terrein van de Halo, zijn we voortvarend aan de slag gegaan. We hebben er vertrouwen in dat dit CPO.project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een succes wordt. Als eerste is het bestuur van de kopersvereniging uitgebreid met…